Публічна оферта. Інтернет магазин взуття Sandalino.ua. Купити недорого в Україні

Публічна оферта

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта є пропозицією «ФОП Строїч В.А.» Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, 78601, вул.Небесної Сотні,10/а (далі за текстом - «Продавець»), укласти електронний договір купівлі-продажу товарів (далі по тексту - «Договір») через Інтернет-магазин Продавця, що розміщується на офіційному веб-сайті https://sandalino.ua/ , адресованою невизначеному колу осіб - користувачів Веб-сайту Продавця.

1.2. Повний та безумовний прийняття пропозиції Продавця (акцепт) відбувається в момент реєстрації Користувача/Покупця на Веб-сайті, що вказує на намір здійснення покупки обраного товару або здійснення інших дій, які свідчать про прийняття цієї Публічної оферти.

1.3. Акцепт Користувача/Покупця свідчить про його повну згоду з усіма умовами та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та обмежень. Крім того, він підтверджує своє ознайомлення з умовами оферти до моменту здійснення акцепту.

2. Поняття та Визначення

2.1. У цій Публічній оферті, якщо контекст не вимагає інакше, наведені терміни мають таке значення:

 • Публічна оферта - пропозиція Продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу товарів через Інтернет-магазин на умовах, визначених Продавцем.
 • Акцепт - вчинення Користувачем/Покупцем дій, спрямованих на прийняття умов цієї Публічної оферти.
 • Реєстрація - заповнення Користувачем/Покупцем відповідної форми на Веб-сайті з вказанням необхідних для ідентифікації даних.
 • Особистий кабінет - сторінка Веб-сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця та персональну інформацію, вказану при Реєстрації.
 • Товар - товари, описані на Веб-сайті Продавця.
 • Інтернет-магазин - засіб для представлення та реалізації товарів чи послуг шляхом електронного правочину.
 • Веб-сайт - веб-сайт за адресою: https://sandalino.ua/, включаючи всі його сторінки.
 • Користувач/Покупець - фізична особа, що переглядає інформацію на Веб-сайті, робить замовлення та/або отримує товар через технічні інструменти Веб-сайту.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товару в Інтернет-магазині, включаючи:

 • порядок оформлення замовлення Користувачем/Покупцем;
 • оплату замовлення Користувачем/Покупцем;
 • обробку та доставку замовлення Користувачеві/Покупцеві згідно з цим Договором.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Користувач/Покупець може оформити замовлення на будь-який товар, доступний для замовлення на Веб-сайті.

4.2. У разі відсутності замовленого товару на складі, представник Продавця повинен повідомити Користувача/Покупця про це за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем під час реєстрації на Веб-сайті.

4.3. Якщо товар відсутній, Користувач/Покупець може замінити його аналогічним товаром або анулювати замовлення, зателефону

5. Оплата Товару

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України в строки та способами, визначеними в розділі "Оплата" на Веб-сайті Продавця.

5.2. Покупець зобов'язується оплатити 100% (сто відсотків) вартості Товару не пізніше дня його отримання.

5.3. У випадку часткової або несвоєчасної оплати Товару, Продавець може відмовити у наданні Товару, призупинити або повністю не виконати свої зобов'язання. Продавець повідомляє Покупця про такі події та пропонує заходи щодо їх усунення для належного оформлення Замовлення.

6. Доставка Товару

6.1. Доставка Товару здійснюється згідно умов, викладених у розділі "Доставка та оплата" на Веб-сайті Продавця.

6.2. Разом з Товаром Покупцю передаються всі необхідні документи, передбачені чинним законодавством.

6.3. Ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту його отримання та підписання відповідних документів.

6.4. Продавець зобов'язується доставити Товар у строки, вказані на Веб-сайті.

6.5. Доставка повинна відбутися у встановлені законодавством терміни.

6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту його отримання.

6.7. В разі відсутності Товару на складі може бути відмовлено у покупці.

6.8. Покупець має перевірити Товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю в момент отримання.

6.9. У разі доставки службами доставки Покупець повністю погоджується з Правилами перевезення вантажів цих служб, доступними на їх веб-сайтах.

6.1. Товар доставляється відповідно до умов, що вказані на Веб-сайті Продавця у розділі "Доставка і оплата".

6.2. Разом із Товаром Покупцеві подаються відповідні документи, визначені чинним законодавством.

6.3. Ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару та його підписування в документах, що підтверджують отримання товару.

6.4. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві у строк, визначений на Веб-сайті Продавця у розділі "Доставка і оплата".

6.5. Товар повинен бути доставлений Покупцеві у терміни, передбачені законодавством.

6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту його отримання.

6.7. Якщо Товар відсутній на складі, Покупець може бути відмовлений у придбанні.

6.8. Покупець зобов'язаний перевірити отриманий Товар на відповідність кількості, якості, асортименту та комплектності.

6.9. При доставці Замовлення службами доставки, Покупець погоджується з Правилами перевезення вантажів відповідних служб доставки, які можна знайти на їхніх веб-сайтах.

7. Права та обов’язки Продавця

7.1. Права Продавця включають:

7.1.1. Право призупинити продаж Товарів та послуг доставки у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти, зокрема, якщо Покупець двічі поспіль відмовився від доставленого Товару.

7.1.2. Право на односторонню зміну ціни на Товари. Проте ціна, зазначена у Замовленні та підтверджена Продавцем, залишається незмінною.

7.1.3. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару, Продавець має право виключити цей Товар з Замовлення або скасувати Замовлення Покупця, повідомивши про це за вказаним номером телефону.

7.1.4. Право в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, розміщуючи їх в новій редакції на Веб-сайті. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації, якщо інше не вказано при цьому.

7.1.5. Розміщення на Веб-сайті інформації про рекламні заходи та маркетингові активності, проведені чи планування таких заходів Продавцем або його партнерами. Додатково, надсилання на електронну адресу Користувачів/Покупців електронних листів з інформацією про новини, рекламні акції, маркетингові ініціативи та інші комерційні пропозиції.

7.1.6. Організація доставки Замовлень за допомогою третіх осіб, що забезпечують послуги доставки.

7.2. Продавець зобов’язується:

7.2.1. Виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення після їх підтвердження.

7.2.2. Доставляти Товар згідно з умовами оформленого Замовлення та умовами Публічної оферти.

7.2.3. Перевіряти кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки.

7.2.4. Зберігати конфіденційність персональних даних Користувачів/Покупців, паролів та інших даних доступу відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на Веб-сайті у розділі "Політика конфіденційності".

7.2.5. Забезпечити можливість кожному Користувачеві/Покупцеві відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, які надсилаються на адресу електронної пошти, зазначену під час Реєстрації на Веб-сайті.

8. Права та обов’язки Користувача/Покупця

8.1. Користувач/Покупець має право:

8.1.1. Оформлювати та надсилати Замовлення на Веб-сайті для вибору Товару.

8.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов, передбачених цією Публічною офертою.

8.1.3. Відмовлятись від отримання рекламних матеріалів та комерційних пропозицій Продавця, надісланих на електронну пошту.

8.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

8.2.1. Ознайомитись з усіма умовами цієї Публічної оферти до її Акцепту.

8.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар на Веб-сайті до оформлення Замовлення.

8.2.3. Оплатити та отримати оформлене Замовлення відповідно до умов Публічної оферти.

8.2.4. Надати Продавцю повну інформацію, необхідну для доставки Замовлення, при реєстрації або оформленні Замовлення.

8.2.5. Перевірити цілісність та комплектність Товару при отриманні Замовлення і, у випадку пошкоджень або неповної комплектності, зафіксувати це в Акті, який повинна підписати особа, що доставляла Замовлення.

8.2.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів служб доставки до оформлення Замовлення.

9. Порядок повернення Товару

9.1. Повернення Товару належної якості:

9.1.1. Повернення товару належної якості проводиться відповідно до законодавства України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).

9.1.2. Покупець може відмовитися від товару належної якості протягом 14 днів після його отримання, зберігаючи товарний вигляд, споживчі властивості, комплектацію, пломби, ярлики та фабричну упаковку, а також розрахунковий документ.

9.1.3. Вартість повернення товару належної якості покладається на покупця.

9.1.4. При поверненні такого товару, продавець повертає покупцеві оплачену за нього суму за винятком витрат на доставку.

9.1.5. Повернення товару здійснюється через ТОВ "Нова Пошта".

9.2 стосується повернення товару неналежної якості та гарантійних строків:

9.2.1. Покупець має право вимагати усунення недоліків, виявлених у товарі протягом встановленого гарантійного строку. Це може включати зменшення ціни, безкоштовне усунення недоліків або відшкодування витрат на їх усунення згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2.2. У випадку істотного недоліку товару, Продавець повертає покупцеві оплачену за нього суму при поверненні товару. Витрати на доставку такого товару покриває Продавець.

9.3. Також, умови щодо повернення товару додатково розміщені у розділі "Умови повернення" на веб-сайті Продавця.

10. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

10.1. Обидві сторони несуть відповідальність за невиконання або недостатнє виконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Продавець не несе відповідальності за ряд ситуацій, включаючи незначні відмінності у кольорі товару, проблеми, які виникають через зміни кольорів на моніторах, затримки через причини, що лежать поза його контролем, проблеми з платіжними системами, а також за неправомірні дії, які здійснює Користувач/Покупець.

10.3. Користувач/Покупець, використовуючи Інтернет, несе особисту відповідальність за свої дії і може бути відповідальним за завдану шкоду.

10.4. Якщо у вас є скарга або претензія, вона має бути представлена у письмовій формі. Продавець прийматиме всі необхідні заходи щодо вирішення скарги або претензії, якщо вони обґрунтовані та відповідають чинному законодавству України.

10.5. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим договором, спочатку мають бути вирішені через переговори між сторонами. Якщо це неможливо, спір може бути переданий на розгляд у судовому порядку відповідно до законодавства України.

11. Форс-мажор

11.1. Якщо виконання угоди утруднене або затримане зовнішніми обставинами, які не залежать від волі сторін (такими як війна, стихійні лиха, страйки тощо), то сторони звільняються від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання умов угоди.

11.2. Якщо одна зі сторін не може виконати свої зобов'язання через форс-мажорні обставини, вона має негайно повідомити письмово іншу сторону про ці обставини. Після цього вона має надати підтвердження цих обставин протягом 30 днів. Це підтвердження може бути отримане від уповноважених державних органів.

12. Строк дії Договору

12.1. Договір вважається укладеним у момент отримання відповіді на пропозицію укласти договір, згідно з встановленими процедурами, що описані у законі про електронну комерцію.

12.2. Сторони мають можливість припинити цей договір за взаємною згодою.

12.3. Якщо одна зі сторін не виконує умов договору або порушує закон, інша сторона може розірвати цей договір.

13. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

13.1. Коли користувач погоджується з умовами договору, він також дає згоду на збір та обробку своїх особистих даних відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

13.2. Інформація, яку користувач надає, може передаватися третім особам для виконання замовлення (наприклад, для доставки). Анонімні дані можуть передаватися з метою маркетингу.

13.3. Інформація, яку користувач надає, використовується для обробки замовлення та для надсилання комерційних пропозицій від продавця.

13.4. Користувач може в будь-який момент змінити, оновити або видалити свої особисті дані у своєму особистому кабінеті на сайті.

13.5. Щоб надати користувачеві інформацію про товари, які розміщені на сайті, продавець може надсилати інформаційні повідомлення на електронну пошту, яку користувач вказав при реєстрації.

14. Інші умови

14.1. Продавець може самостійно вносити зміни до цього договору, якщо вони публікуються на веб-сайті.

14.2. Інтернет-магазин призначений для продажу товарів через Інтернет.

14.3. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації у замовленні. При прийнятті замовлення та оплаті, Користувач надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних згідно з законодавством України.

14.4. Оплата замовлення в інтернет-магазині означає повну згоду покупця з умовами договору.

14.5. Використання ресурсів інтернет-магазину для перегляду та оформлення замовлення є безкоштовним.

14.6. Інформація, надана користувачем, є конфіденційною і використовується лише для обробки замовлення та взаємодії з покупцем.

14.7. Фотографії товарів на сайті можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду. Описи товарів не є вичерпними та можуть містити помилки. Для уточнення інформації користувачеві пропонується звернутися до Call-центру.

14.8. Продавець може проводити аудіозаписи розмов на Call-центрі з відповідним повідомленням користувача. Користувач має можливість відмовитися від спілкування з оператором після повідомлення про запис.

14.9. Продавець може розширювати або скорочувати асортимент товарів на веб-сайті.

14.10. Всі аспекти, які не врегульовані у цьому договорі, підпадають під чинне законодавство України.


Кошик Товар успішно доданий до кошика